Folkhälsoprojekt

Studieförbundens folkhälsoprojekt 2012- 2015

Under hösten 2012 startade studieförbunden med sin riktade verksamhet inom ramen för folkhälsoavtalet. Sju studieförbund sökte och beviljades medel för fyraåriga projekt. I foldern finns alla projekten presenterade.

Bild1

Folder Folkhälsoavtal

Folder Folkhälsoavtal, reviderad upplaga