Folkhälsoavtal

I januari 2012 tecknade Örebro läns bildningsförbund ett folkhälsoavtal med Örebro läns landsting ( nuvarande Region Örebro län) för perioden 2012- 2015 som syftar till en långsiktig nära samverkan med övriga folkhälsoaktörer/avtalsparter för att främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Aktörer är studieförbund i Örebro län. Prioriterade målgrupper är barn, ungdomar, äldre, föräldrar och vårdnadshavare samt personer med psykisk ohälsa.

Avtalsparter är: Örebro läns kommuner och Örebro läns idrottsförbund samt övriga folkhälsoaktörer i länet.

I januari 2015 förlängdes avtalet för perioden januari 2016- april 2017.