Dokumentation

Här finns ÖLBF´s verksamhetsberättelser om folkhälsoarbetet i folkbildningen samt redovisningar till  bidragsgivaren Region Örebro län, fd Landstinget Örebro län.

Under 2015 gjordes en uppföljning av hela folkbildningens folkhälsoarbete, 2012 – 2015,  inom ramen för avtalet.

Verksamhetsberättelse Folkhälsa 2012

Verksamhetsberättelse Folkhälsa 2013

Verksamhetsberättelse Folkhälsa 2014

Verksamhetsberättelse Folkhälsa 2015

Redovisning avtal ÖLBF 2012

Redovisning avtal ÖLBF 2013

Redovisning avtal ÖLBF 2014

Redovisning avtal ÖLBF 2015

Uppföljning Folkhälsoavtal 2012-2015