Filter :

Så har pandemin påverkat folkbildningen

Studieförbunden och folkhögskolorna är viktiga för samhället och bidrar till utveckling, folkhälsa, arbete och demokrati. Men som många andra delar av samhället har folkbildningen påverkats starkt av den pågående pandemin.

Örebro läns bildningsförbund har under 2020 och 2021 undersökt vilka effekter åtgärderna för att minska

Läs mer...

Folkbildning värnar demokratin

I början av mars undertecknade Örebro läns bildningsförbunds ordförande Katarina Hansson Deklaration för en stark demokrati.

- Folkbildningen är en stark väktare för demokratin och med stolthet fortsätter vi värna demokratin i framtiden, säger hon.

Örebro läns bildningsförbund fyllde 100 år 2020. Sedan start vår organisation arbetat med

Läs mer...

ÖLBF 100 år

Vilket 100-årsjubileum det blev, fast vi i ärlighetens namn får erkänna att det storslagna firandet faktiskt kom av sig. År 2020 kommer att gå till historien med eller utan festligheter.

Året då Örebro läns bildningsförbund fyllde 100 år skulle firas stort och högtidligt. I stället blev det året då luften liksom gick ur hela världen och allt

Läs mer...

Tid att fundera över vad som är viktigt

Saknar du att träffa andra människor?
Du är inte ensam.
Just ”mötet mellan människor” är de ord som alltid dyker upp när man pratar med någon inom folkbildningen.
Och det gäller cirkelledare eller deltagare, rektor eller styrelseledamot, förr eller senare säger de just de orden, för möten mellan människor är liksom folkbildningens själ.
Nu när

Läs mer...

Stärker människor och samhälle

Folkbildningen får människor och därmed samhället att växa. Det har Lisa Rosander, rektor på Kävesta folkhögskola och Jörgen Danielsson, studieombudsman på ABF i Örebro län, sett många exempel på.
Lisa Rosander tycker att hennes sin vän Gösta Vestlund, som under hela sitt liv engagerad i olika bildnings- och omvärldsfrågor uttryckte det

Läs mer...

Pandemins effekter på folkbildningen våren 2020

EN RAPPORT FRÅN ÖREBRO LÄNS BILDNINGSFÖRBUND CECILIA LÖNN ELGSTRAND LÄNSBILDNINGSKONSULENT Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer...

Vad är folkbildning?

Det här året har Örebro läns bildningsförbund firat 100 år. Men firandet blev inte som någon hade tänkt sig.

Något vi alla nog insett under de här månaderna av isolering är hur viktigt det fysiska mötet är för människor. Pandemin har visat just hur viktig folkbildningen är för vårt samhälle. Vi kommer framöver att publicera ett antal filmer

Läs mer...

Too many filters are selected

orebro lans bildningsforbund caroline frankesjo 2019 01138

Tre av länets folkhögskolor får del av den extra satsningen på vuxenutbildning och kompetensförsörjning som regeringen initierat i pandemins spår.

- Det är bra att möjligheterna till utbildning ökar för individer i vårt län, och viktigt att folkhögskolornas vilja att bidra i samhällsutmaningarna får stöd på det här sättet, säger Örebro läns bildningsförbund länsbildningskonsulent Cecilia Lönn Elgstrand .

Under två omgångar under våren har regeringen gått ut med satsningar på kompetensförsörjning och på insatser för att motverka arbetslöshet genom nya utbildningsplatser på folkhögskolorna runt om i landet. Det handlar om totalt 2000 statligt fullt finansierade studieplatser som nu folkhögskolorna fått söka hos Folkbildningsrådet om att få ta del av. En av utlysningarna fokuserade på yrkesutbildningar i stort och den andra om yrkesutbildningar specifikt kopplade till vård och omsorg.

Nu står det klart att i Örebro län får Hällefors folkhögskola, Karlskoga folkhögskola och Sima folkhögskola ta del av satsningen och kan starta nya utbildningar. Till skillnad emot hur folkhögskolekurser brukar finansieras täcker fördelningen här hela utbildningskostnaden och det krävs ingen regional medfinansiering.

På Hällefors folkhögskola är det en förberedande kurs för vidare yrkesstudier till barnskötare i två terminer som kommer att starta med statliga medlen i Hällefors.

- Det är mycket positivt att vi har fått en utbildning beviljad. Det är en förberedande kurs för vidare yrkesstudier till barnskötare och vi har redan flera personer som står och väntar på att få börja. Kursen ska rusta deltagarna så att de klarar att genomföra en distansutbildning till barnskötare som ges av Hällefors kommun. Så nu ges möjlighet att få ytterligare ett år att förstärka sina kunskaper i framför allt svenska och datorkunskap. Kursen vänder sig även till de som vill läsa vidare mot förskolelärare, berättar Hällefors folkhögskolas rektor Susanna Stark.

Karlskoga folkhögskola har fått stöd för två olika utbildningar. Dels är det allmän kurs på grundskolenivå med yrkesinriktning Vård och omsorg, dels särskild kurs med yrkesinriktning webbdesign och webbutveckling på distans.

- Vi har redan sökanden till båda kurserna så det känns jättebra att vi nu får finansieringen klar och att det också innebär att fler får möjlighet till utbildning. Nu kan vi ta in fler som stått i kö för att komma in på allmän kurs, säger biträdande rektor i Karlskoga PerArne Swanolf.

När det gäller webbdesign-utbildningen innebär det här att skolan kommer ha en grupp som studerar på plats på skolan och nu även en grupp med deltagare från olika delar av landet på distans-utbildning.

På SIMA folkhögskola som bedriver sin undervisning på teckenspråk är det en stödassistentutbildning för 10 deltagare i tre terminer som satsningen leder till (med statlig finansiering för två terminer).  Utbildningen kommer att vara på semi-distans delvis i Göteborg och delvis på distans men med lärare från alla skolans enheter dvs Örebro, Stockholm, Göteborg och Åkarp som kommer att undervisa.

- Vi försöker hela tiden att hålla oss uppdaterade kring vilka utbildningsbehov som finns för vår målgrupp, teckenspråkiga personer. I dessa märkliga tider så känns en utbildning inom vård- och omsorgsområdet väldigt aktuellt. Det är inte första utbildningen inom Vård- och omsorg vi har. I december går den första kullen ut som nyutbildade undersköterskor på vår enhet i Örebro efter två års utbildning, berättar Alexandra Royal som är lagledare på SIMA folkhögskolas Örebro-enhet.

 - Utöver den nya utbildningen till stödassistent så lanserar vi dessutom ytterligare en ny kurs med ordinarie finansiering:  Allmän kurs på distans till hösten. Det är något vi har diskuterat länge och nu i och med att vi blev tvungna att gå över till distansundervisningen känner vi oss mer trygga i hur vi kan arbeta på distans, säger Alexandra Royal.

FAKTA: I Örebro län finns totalt 6 folkhögskolor: Kävesta, Fellingsbro, SIMA, Örebro, Karlskoga och Hällefors folkhögskolor. De är liksom de 11 studieförbunden medlemmar i Örebro läns bildningsförbund som är folkbildningens intresseorganisation i länet.