Filter :

Många utomhusaktiviteter under pandemin

Under pandemin har folkbildningen haft många aktiviteter utomhus, även under smällkalla vintern var de igång.
År 2021 är utsett till Friluftslivets år och det uppmärksammas genom ett projekt som kallas Luften är fri.
- Den här satsningen är extra bra nu, eftersom man kan träffas utomhus på Coronasäkert sätt, säger Silke Frank,

Läs mer...

Platsannons: Samverkande folkhälsokommunikatör till folkbildningen

Vår folkhälsokommunikatör går vidare till annat och vi behöver en ny kollega som vill samverka mellan regionen och länets folkbildningsorganisationer och kommunicera folkbildningens betydelse för samhället.  

Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län med länets 11 studieförbund, 6

Läs mer...

Social promenad i Hallsberg

Studieförbundet Vuxenskolan har länge arbetat för att minska ensamhet hos äldre. Bland annat genom de populära föreläsningarna om Hasse och Tage och det ljuva 50- och 60-talet. Nu när det är svårt att träffas anordnar de bland annat sociala promenader i Hallsberg.

Varje tisdag klockan 13.30 finns Ann Andersson, Elisabeth Sandberg och

Läs mer...

De mår bra i grupp

- Ska vi träna idag, frågar Jonathan Ehnfors.
Han deltar i Studieförbundet Vuxenskolans Må Bra-grupp.
- Jaa! säger Nathali Ek, som är studiecirkelledare för Må bra-grupp.

Just idag är det träning, men hon berättar att fokus för gruppen, som samlas en gång i veckan, är helhetshälsa.
- Så vi försöker väva in många aspekter av hälsa; som

Läs mer...

Folkbildning är folkhälsa

Folkbildningen bidrar på många sätt till en bättre folkhälsa. För hälsa kan vara att ha vänner, träffa människor, växa tillsammans och slippa ensamhet.

Läs mer...

Demokrativeckan Örebro län

Så har pandemin påverkat folkbildningen

Studieförbunden och folkhögskolorna är viktiga för samhället och bidrar till utveckling, folkhälsa, arbete och demokrati. Men som många andra delar av samhället har folkbildningen påverkats starkt av den pågående pandemin.

Örebro läns bildningsförbund har under 2020 och 2021 undersökt vilka effekter åtgärderna för att minska

Läs mer...

Too many filters are selected

orebro lans bildningsforbund caroline frankesjo 2019 01138

Tre av länets folkhögskolor får del av den extra satsningen på vuxenutbildning och kompetensförsörjning som regeringen initierat i pandemins spår.

- Det är bra att möjligheterna till utbildning ökar för individer i vårt län, och viktigt att folkhögskolornas vilja att bidra i samhällsutmaningarna får stöd på det här sättet, säger Örebro läns bildningsförbund länsbildningskonsulent Cecilia Lönn Elgstrand .

Under två omgångar under våren har regeringen gått ut med satsningar på kompetensförsörjning och på insatser för att motverka arbetslöshet genom nya utbildningsplatser på folkhögskolorna runt om i landet. Det handlar om totalt 2000 statligt fullt finansierade studieplatser som nu folkhögskolorna fått söka hos Folkbildningsrådet om att få ta del av. En av utlysningarna fokuserade på yrkesutbildningar i stort och den andra om yrkesutbildningar specifikt kopplade till vård och omsorg.

Nu står det klart att i Örebro län får Hällefors folkhögskola, Karlskoga folkhögskola och Sima folkhögskola ta del av satsningen och kan starta nya utbildningar. Till skillnad emot hur folkhögskolekurser brukar finansieras täcker fördelningen här hela utbildningskostnaden och det krävs ingen regional medfinansiering.

På Hällefors folkhögskola är det en förberedande kurs för vidare yrkesstudier till barnskötare i två terminer som kommer att starta med statliga medlen i Hällefors.

- Det är mycket positivt att vi har fått en utbildning beviljad. Det är en förberedande kurs för vidare yrkesstudier till barnskötare och vi har redan flera personer som står och väntar på att få börja. Kursen ska rusta deltagarna så att de klarar att genomföra en distansutbildning till barnskötare som ges av Hällefors kommun. Så nu ges möjlighet att få ytterligare ett år att förstärka sina kunskaper i framför allt svenska och datorkunskap. Kursen vänder sig även till de som vill läsa vidare mot förskolelärare, berättar Hällefors folkhögskolas rektor Susanna Stark.

Karlskoga folkhögskola har fått stöd för två olika utbildningar. Dels är det allmän kurs på grundskolenivå med yrkesinriktning Vård och omsorg, dels särskild kurs med yrkesinriktning webbdesign och webbutveckling på distans.

- Vi har redan sökanden till båda kurserna så det känns jättebra att vi nu får finansieringen klar och att det också innebär att fler får möjlighet till utbildning. Nu kan vi ta in fler som stått i kö för att komma in på allmän kurs, säger biträdande rektor i Karlskoga PerArne Swanolf.

När det gäller webbdesign-utbildningen innebär det här att skolan kommer ha en grupp som studerar på plats på skolan och nu även en grupp med deltagare från olika delar av landet på distans-utbildning.

På SIMA folkhögskola som bedriver sin undervisning på teckenspråk är det en stödassistentutbildning för 10 deltagare i tre terminer som satsningen leder till (med statlig finansiering för två terminer).  Utbildningen kommer att vara på semi-distans delvis i Göteborg och delvis på distans men med lärare från alla skolans enheter dvs Örebro, Stockholm, Göteborg och Åkarp som kommer att undervisa.

- Vi försöker hela tiden att hålla oss uppdaterade kring vilka utbildningsbehov som finns för vår målgrupp, teckenspråkiga personer. I dessa märkliga tider så känns en utbildning inom vård- och omsorgsområdet väldigt aktuellt. Det är inte första utbildningen inom Vård- och omsorg vi har. I december går den första kullen ut som nyutbildade undersköterskor på vår enhet i Örebro efter två års utbildning, berättar Alexandra Royal som är lagledare på SIMA folkhögskolas Örebro-enhet.

 - Utöver den nya utbildningen till stödassistent så lanserar vi dessutom ytterligare en ny kurs med ordinarie finansiering:  Allmän kurs på distans till hösten. Det är något vi har diskuterat länge och nu i och med att vi blev tvungna att gå över till distansundervisningen känner vi oss mer trygga i hur vi kan arbeta på distans, säger Alexandra Royal.

FAKTA: I Örebro län finns totalt 6 folkhögskolor: Kävesta, Fellingsbro, SIMA, Örebro, Karlskoga och Hällefors folkhögskolor. De är liksom de 11 studieförbunden medlemmar i Örebro läns bildningsförbund som är folkbildningens intresseorganisation i länet.