Filter :

ÖLBF 100 år

Vilket 100-årsjubileum det blev, fast vi i ärlighetens namn får erkänna att det storslagna firandet faktiskt kom av sig. År 2020 kommer att gå till historien med eller utan festligheter.

Året då Örebro läns bildningsförbund fyllde 100 år skulle firas stort och högtidligt. I stället blev det året då luften liksom gick ur hela världen och allt

Läs mer...

Tid att fundera över vad som är viktigt

Saknar du att träffa andra människor?
Du är inte ensam.
Just ”mötet mellan människor” är de ord som alltid dyker upp när man pratar med någon inom folkbildningen.
Och det gäller cirkelledare eller deltagare, rektor eller styrelseledamot, förr eller senare säger de just de orden, för möten mellan människor är liksom folkbildningens själ.
Nu när

Läs mer...

Stärker människor och samhälle

Folkbildningen får människor och därmed samhället att växa. Det har Lisa Rosander, rektor på Kävesta folkhögskola och Jörgen Danielsson, studieombudsman på ABF i Örebro län, sett många exempel på.
Lisa Rosander tycker att hennes sin vän Gösta Vestlund, som under hela sitt liv engagerad i olika bildnings- och omvärldsfrågor uttryckte det

Läs mer...

Pandemins effekter på folkbildningen våren 2020

EN RAPPORT FRÅN ÖREBRO LÄNS BILDNINGSFÖRBUND CECILIA LÖNN ELGSTRAND LÄNSBILDNINGSKONSULENT Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer...

Vad är folkbildning?

Det här året har Örebro läns bildningsförbund firat 100 år. Men firandet blev inte som någon hade tänkt sig.

Något vi alla nog insett under de här månaderna av isolering är hur viktigt det fysiska mötet är för människor. Pandemin har visat just hur viktig folkbildningen är för vårt samhälle. Vi kommer framöver att publicera ett antal filmer

Läs mer...

Folkbildningen spelar roll i fortsatt omställning

--Detta är en insändare publicerad bland annat i Länsposten augusti 2020 från folkbildningens hållbarhetsnätverk i Örebro län--

Vill du vara med och fortsätta ställa om samhället?

I krisens spår ställdes mycket om på bara ett par dagar, mycket snabbare än någon hade kunnat tro att vi kunde.

Omtanken om varandra har ökat och nya krafter ställer

Läs mer...

Nytt nätverk för omställning och hållbarhetsfrågor

 

people 2557399 1920

Örebro läns bildningsförbund ROS-nätverket (Regional omställning i samverkan) en gång i tiden, med dåvarande länsbildningskonsulent Jane Karlsson. Sedan årsskiftet finns en ny länsbildningskonsulent i Cecilia Lönn Elgstrand.

- För mig som ny konsulent var det till en början lite svårt att hitta vad min roll i ROS var. Klimat -och

Läs mer...

Statlig utbildningssatsning går till länet

orebro lans bildningsforbund caroline frankesjo 2019 01138

Tre av länets folkhögskolor får del av den extra satsningen på vuxenutbildning och kompetensförsörjning som regeringen initierat i pandemins spår.

- Det är bra att möjligheterna till utbildning ökar för individer i vårt län, och viktigt att folkhögskolornas vilja att bidra i samhällsutmaningarna får stöd på det här sättet, säger Örebro läns

Läs mer...

Too many filters are selected

Bild föreställande representanter från studieförbund i Karlskoga och Degerfors som ses för ett möte hos ABF.

Deltagandet i studiecirklar ökar i både Karlskoga och Degerfors. I Karlskoga möttes förra året 6 441 personer i studiecirklar hos de olika studieförbunden och i Degerfors 1 860 personer vilket i båda fallen är en tydlig ökning jämfört med året innan. Det är oerhört positivt tycker vi från studieförbunden.

 

Studieförbunden finns som en ryggrad i civilsamhället och är en mötesplats för skapande, bildning och kultur. Här utvecklas individer genom att delta i studiecirklar, gruppverksamhet eller kulturarrangemang på sin fritid. En stor del av föreningslivet får också hjälp att organisera sig tack vare sina kopplingar till studieförbunden. Genom folkbildningen uppmuntras ett aktivt och engagerat medborgarskap där åsikter kan utmanas och fördomar krossas och gemensamma projekt formuleras.

Tack vare studieförbunden finns ett stort utbud av sociala och utvecklande verksamheter att välja mellan som bidrar till gemenskap och ökad folkhälsa, motverkar ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa. Vi erbjuder en meningsfull tillvaro för äldre på boenden i kommunerna genom våra musiker och kulturarrangemang, något som också ger arbetstillfällen och sommarjobb åt ungdomar. Drogfria zoner skapas i våra tonårsgrupper, möten och integration sker i Språkdialogen på biblioteket och psykisk ohälsa motverkas i våra olika självhjälpsgrupper. Och sist men inte minst måste vi nämna de fyra musikhus som studieförbunden driver där olika grupper möts och erbjuder ett kreativt fritids- och kulturliv åt många. Detta är bara några exempel.

Folkbildningen är landets viktigaste kulturaktör. I Karlskoga lockade studieförbundens kulturarrangemang rekordantalet 85 000 deltagare förra året. Det är lika mycket som att hela Nobelhallen skulle ha fyllts 21 gånger om. I Degerfors var det 9 000 deltagare i kulturarrangemang vilket motsvarar att vi fyllt Folkets hus 30 gånger. Men våra arrangemang finns naturligtvis på många olika platser i kommunerna.

Både historiskt och inte minst de senaste åren har mycket av integrationen av nyanlända börjat med språk- och samhällsinriktade kurser hos studieförbunden. Det finns också en ny studie som visar att medverkan i en studiecirkel kan påverka en individs möjlighet att få ett arbete efteråt oavsett cirkelns ämnesområde.

Folkbildningen finansieras huvudsakligen genom bidrag från kommunen, regionen och staten.

Utan lokala samarbeten och kommunalt stöd finns dock en risk att våra verksamheter inte skulle gå att genomföra. Därför värdesätter vi kommunens engagemang och medel till folkbildningen högt.

Vi ser i framtiden många utmaningar där folkbildningen kommer att vara central för att kunna nå exempelvis FN:s globala mål i Agenda 2030. Låt studieförbunden fortsätta att utveckla verksamheter med stöd av kommunerna. Vi är en kraft att räkna med.

Annelie Jansson, Arbetarnas bildningsförbund ABF

Andreas Wistrand, Studieförbundet Bilda

Silvia Oria Cebrian & Annika Ivehult, Folkuniversitetet

Rosemarie Johansson, Studieförbundet NBV

Torbjörn Brännlund, Kulturens Bildningsförbund

Anna Örenius, Medborgarskolan

Liv Nordberg & Linda Nordin Johansson, Sensus studieförbund

Jonas Ljungkvist, Studieförbundet Vuxenskolan

Marie Karlsson, Studiefrämjandet

Cecilia Lönn Elgstrand, Örebro läns bildningsförbund