Filter :

Många utomhusaktiviteter under pandemin

Under pandemin har folkbildningen haft många aktiviteter utomhus, även under smällkalla vintern var de igång.
År 2021 är utsett till Friluftslivets år och det uppmärksammas genom ett projekt som kallas Luften är fri.
- Den här satsningen är extra bra nu, eftersom man kan träffas utomhus på Coronasäkert sätt, säger Silke Frank,

Läs mer...

Platsannons: Samverkande folkhälsokommunikatör till folkbildningen

Vår folkhälsokommunikatör går vidare till annat och vi behöver en ny kollega som vill samverka mellan regionen och länets folkbildningsorganisationer och kommunicera folkbildningens betydelse för samhället.  

Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län med länets 11 studieförbund, 6

Läs mer...

Social promenad i Hallsberg

Studieförbundet Vuxenskolan har länge arbetat för att minska ensamhet hos äldre. Bland annat genom de populära föreläsningarna om Hasse och Tage och det ljuva 50- och 60-talet. Nu när det är svårt att träffas anordnar de bland annat sociala promenader i Hallsberg.

Varje tisdag klockan 13.30 finns Ann Andersson, Elisabeth Sandberg och

Läs mer...

De mår bra i grupp

- Ska vi träna idag, frågar Jonathan Ehnfors.
Han deltar i Studieförbundet Vuxenskolans Må Bra-grupp.
- Jaa! säger Nathali Ek, som är studiecirkelledare för Må bra-grupp.

Just idag är det träning, men hon berättar att fokus för gruppen, som samlas en gång i veckan, är helhetshälsa.
- Så vi försöker väva in många aspekter av hälsa; som

Läs mer...

Folkbildning är folkhälsa

Folkbildningen bidrar på många sätt till en bättre folkhälsa. För hälsa kan vara att ha vänner, träffa människor, växa tillsammans och slippa ensamhet.

Läs mer...

Demokrativeckan Örebro län

Så har pandemin påverkat folkbildningen

Studieförbunden och folkhögskolorna är viktiga för samhället och bidrar till utveckling, folkhälsa, arbete och demokrati. Men som många andra delar av samhället har folkbildningen påverkats starkt av den pågående pandemin.

Örebro läns bildningsförbund har under 2020 och 2021 undersökt vilka effekter åtgärderna för att minska

Läs mer...

Too many filters are selected

Bild föreställande representanter från studieförbund i Karlskoga och Degerfors som ses för ett möte hos ABF.

Deltagandet i studiecirklar ökar i både Karlskoga och Degerfors. I Karlskoga möttes förra året 6 441 personer i studiecirklar hos de olika studieförbunden och i Degerfors 1 860 personer vilket i båda fallen är en tydlig ökning jämfört med året innan. Det är oerhört positivt tycker vi från studieförbunden.

 

Studieförbunden finns som en ryggrad i civilsamhället och är en mötesplats för skapande, bildning och kultur. Här utvecklas individer genom att delta i studiecirklar, gruppverksamhet eller kulturarrangemang på sin fritid. En stor del av föreningslivet får också hjälp att organisera sig tack vare sina kopplingar till studieförbunden. Genom folkbildningen uppmuntras ett aktivt och engagerat medborgarskap där åsikter kan utmanas och fördomar krossas och gemensamma projekt formuleras.

Tack vare studieförbunden finns ett stort utbud av sociala och utvecklande verksamheter att välja mellan som bidrar till gemenskap och ökad folkhälsa, motverkar ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa. Vi erbjuder en meningsfull tillvaro för äldre på boenden i kommunerna genom våra musiker och kulturarrangemang, något som också ger arbetstillfällen och sommarjobb åt ungdomar. Drogfria zoner skapas i våra tonårsgrupper, möten och integration sker i Språkdialogen på biblioteket och psykisk ohälsa motverkas i våra olika självhjälpsgrupper. Och sist men inte minst måste vi nämna de fyra musikhus som studieförbunden driver där olika grupper möts och erbjuder ett kreativt fritids- och kulturliv åt många. Detta är bara några exempel.

Folkbildningen är landets viktigaste kulturaktör. I Karlskoga lockade studieförbundens kulturarrangemang rekordantalet 85 000 deltagare förra året. Det är lika mycket som att hela Nobelhallen skulle ha fyllts 21 gånger om. I Degerfors var det 9 000 deltagare i kulturarrangemang vilket motsvarar att vi fyllt Folkets hus 30 gånger. Men våra arrangemang finns naturligtvis på många olika platser i kommunerna.

Både historiskt och inte minst de senaste åren har mycket av integrationen av nyanlända börjat med språk- och samhällsinriktade kurser hos studieförbunden. Det finns också en ny studie som visar att medverkan i en studiecirkel kan påverka en individs möjlighet att få ett arbete efteråt oavsett cirkelns ämnesområde.

Folkbildningen finansieras huvudsakligen genom bidrag från kommunen, regionen och staten.

Utan lokala samarbeten och kommunalt stöd finns dock en risk att våra verksamheter inte skulle gå att genomföra. Därför värdesätter vi kommunens engagemang och medel till folkbildningen högt.

Vi ser i framtiden många utmaningar där folkbildningen kommer att vara central för att kunna nå exempelvis FN:s globala mål i Agenda 2030. Låt studieförbunden fortsätta att utveckla verksamheter med stöd av kommunerna. Vi är en kraft att räkna med.

Annelie Jansson, Arbetarnas bildningsförbund ABF

Andreas Wistrand, Studieförbundet Bilda

Silvia Oria Cebrian & Annika Ivehult, Folkuniversitetet

Rosemarie Johansson, Studieförbundet NBV

Torbjörn Brännlund, Kulturens Bildningsförbund

Anna Örenius, Medborgarskolan

Liv Nordberg & Linda Nordin Johansson, Sensus studieförbund

Jonas Ljungkvist, Studieförbundet Vuxenskolan

Marie Karlsson, Studiefrämjandet

Cecilia Lönn Elgstrand, Örebro läns bildningsförbund