Filter :

Folkbildning skapar möten - CrAfter Work

Open Art i Örebro samarbetar med Studieförbundet Bilda Svealands CrAfter Work. På CrAfter Work så träffas personer för att skapa, inspirera varandra och umgås. CrAfter Work är ett tillfälle att vara kreativ tillsammans med andra. Alla är välkomna, oavsett om deltagarna är intresserade av pyssel, hantverk eller konst.

- Fördelarna med

Läs mer...

Teater ger energi - Råttfångaren

Föreställningsperioden för Örebro Teaters satsning ”Råttfångaren” är i full gång och Örebro läns bildningsförbund har fått följa med bakom kulisserna.

Föreställningen spelas i Spelgården i Wadköping med en ensemble på 60 personer från hela länet i alla åldrar. I föreställningens ensemble finns skådespelare från både Örebro teater och

Läs mer...

Språkstudier och hemmakänsla - Svenska från dag 1

I kursen Svenska från dag 1 så får nyanlända möjlighet att lära sig svenska tidigt och i kursen innehåller också samhällsinformation för att underlätta etableringen i det svenska samhället. Flera studieförbund och folkhögskolor har kursen Svenska från dag 1. Örebro läns bildningsförbund besökte förra veckan en av Medborgarskolans

Läs mer...

TB-action meningsfull fritid för unga

För några veckor sedan sammanfattades det treåriga arvfondsprojektet TB Action under en spridningskonferens på Tegelbruket.

Projektets syfte har varit att bygga upp Tegelbruket till en naturlig fritidsarena för ungdomar med någon form av funktionsnedsättning. Aktiviteter som funnits tillgängliga under projektet är e-sport, basket, sång

Läs mer...

Demokraticirkeln Mitt val

Valdeltagandet är lägre hos personer med intellektuell funktionsnedsättning än den övriga befolkningen, trots att dessa personer är mottagare av mest myndighetsutövning i hela vårt samhälle, därför startades projektet ”Mitt val”. Läs mer om projektet här: https://mittval.nu/

Studieförbundet Vuxenskolan håller i en studiecirkel som heter ”Mitt val” som handlar

Läs mer...

Regnbågsteatern - Teater stärker människors självförtroende


Förra veckan hade Regnbågsteatern i Nora premiär för sin föreställning ”Allsång på gränsen – Till vadå? Galenskap!”.

Teatergruppen bildades 2016 och har spelat många föreställningar ihop sedan dess. Deltagare inom Daglig verksamhet från kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg besökte föreställningen. Marika Niklasson som är

Läs mer...

Aktivitetsdagar för seniorer - Klubb Silver

I veckan arrangerades aktivitetsdagar för seniorer. Studieförbundet NBV anordnade evenemanget ”Klubb Silver” där besökarna fick snickra, sjunga allsång, prova på capoeira, silversmide, att måla väggakvarell och att dansa linedance och tango.

Läs mer...

Demokrati och val

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga aktörer för att stärka och utveckla den svenska demokratin. Folkbildningen stärker inte bara föreningslivet och ger förutsättningar för föreningar att utvecklas som demokratiska organisationer utan också viktiga bildnings- och utbildningsarenor för de politiska partierna. Folkbildningens aktiva roll

Läs mer...

Too many filters are selected

Bild föreställande representanter från studieförbund i Karlskoga och Degerfors som ses för ett möte hos ABF.

Deltagandet i studiecirklar ökar i både Karlskoga och Degerfors. I Karlskoga möttes förra året 6 441 personer i studiecirklar hos de olika studieförbunden och i Degerfors 1 860 personer vilket i båda fallen är en tydlig ökning jämfört med året innan. Det är oerhört positivt tycker vi från studieförbunden.

 

Studieförbunden finns som en ryggrad i civilsamhället och är en mötesplats för skapande, bildning och kultur. Här utvecklas individer genom att delta i studiecirklar, gruppverksamhet eller kulturarrangemang på sin fritid. En stor del av föreningslivet får också hjälp att organisera sig tack vare sina kopplingar till studieförbunden. Genom folkbildningen uppmuntras ett aktivt och engagerat medborgarskap där åsikter kan utmanas och fördomar krossas och gemensamma projekt formuleras.

Tack vare studieförbunden finns ett stort utbud av sociala och utvecklande verksamheter att välja mellan som bidrar till gemenskap och ökad folkhälsa, motverkar ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa. Vi erbjuder en meningsfull tillvaro för äldre på boenden i kommunerna genom våra musiker och kulturarrangemang, något som också ger arbetstillfällen och sommarjobb åt ungdomar. Drogfria zoner skapas i våra tonårsgrupper, möten och integration sker i Språkdialogen på biblioteket och psykisk ohälsa motverkas i våra olika självhjälpsgrupper. Och sist men inte minst måste vi nämna de fyra musikhus som studieförbunden driver där olika grupper möts och erbjuder ett kreativt fritids- och kulturliv åt många. Detta är bara några exempel.

Folkbildningen är landets viktigaste kulturaktör. I Karlskoga lockade studieförbundens kulturarrangemang rekordantalet 85 000 deltagare förra året. Det är lika mycket som att hela Nobelhallen skulle ha fyllts 21 gånger om. I Degerfors var det 9 000 deltagare i kulturarrangemang vilket motsvarar att vi fyllt Folkets hus 30 gånger. Men våra arrangemang finns naturligtvis på många olika platser i kommunerna.

Både historiskt och inte minst de senaste åren har mycket av integrationen av nyanlända börjat med språk- och samhällsinriktade kurser hos studieförbunden. Det finns också en ny studie som visar att medverkan i en studiecirkel kan påverka en individs möjlighet att få ett arbete efteråt oavsett cirkelns ämnesområde.

Folkbildningen finansieras huvudsakligen genom bidrag från kommunen, regionen och staten.

Utan lokala samarbeten och kommunalt stöd finns dock en risk att våra verksamheter inte skulle gå att genomföra. Därför värdesätter vi kommunens engagemang och medel till folkbildningen högt.

Vi ser i framtiden många utmaningar där folkbildningen kommer att vara central för att kunna nå exempelvis FN:s globala mål i Agenda 2030. Låt studieförbunden fortsätta att utveckla verksamheter med stöd av kommunerna. Vi är en kraft att räkna med.

Annelie Jansson, Arbetarnas bildningsförbund ABF

Andreas Wistrand, Studieförbundet Bilda

Silvia Oria Cebrian & Annika Ivehult, Folkuniversitetet

Rosemarie Johansson, Studieförbundet NBV

Torbjörn Brännlund, Kulturens Bildningsförbund

Anna Örenius, Medborgarskolan

Liv Nordberg & Linda Nordin Johansson, Sensus studieförbund

Jonas Ljungkvist, Studieförbundet Vuxenskolan

Marie Karlsson, Studiefrämjandet

Cecilia Lönn Elgstrand, Örebro läns bildningsförbund