Tema funkisteater

Tema funkisteater var det när flera av länets ledare som jobbar med funkisteater träffades. Med funkisteater menar vi i detta fall teater, musik, dans och sceniska produktioner med medverkande som har olika funktionsvariationer. Många bra samtal blev det, om förutsättningar i de olika delarna av länet, gemensamma problem och möjligheter för framtida samverkan.

Det var ett pionjärmöte och länets alla aktörer var inte med den här gången. Flera andra funkisledare är aktiva runt om i länet och målet var nu i första hand att få till en plattform för att prata om dessa frågor och att se och ta del av varandras fantastiska produktioner.