Filter :

Folkbildning skapar möten - CrAfter Work

Open Art i Örebro samarbetar med Studieförbundet Bilda Svealands CrAfter Work. På CrAfter Work så träffas personer för att skapa, inspirera varandra och umgås. CrAfter Work är ett tillfälle att vara kreativ tillsammans med andra. Alla är välkomna, oavsett om deltagarna är intresserade av pyssel, hantverk eller konst.

- Fördelarna med

Läs mer...

Teater ger energi - Råttfångaren

Föreställningsperioden för Örebro Teaters satsning ”Råttfångaren” är i full gång och Örebro läns bildningsförbund har fått följa med bakom kulisserna.

Föreställningen spelas i Spelgården i Wadköping med en ensemble på 60 personer från hela länet i alla åldrar. I föreställningens ensemble finns skådespelare från både Örebro teater och

Läs mer...

Språkstudier och hemmakänsla - Svenska från dag 1

I kursen Svenska från dag 1 så får nyanlända möjlighet att lära sig svenska tidigt och i kursen innehåller också samhällsinformation för att underlätta etableringen i det svenska samhället. Flera studieförbund och folkhögskolor har kursen Svenska från dag 1. Örebro läns bildningsförbund besökte förra veckan en av Medborgarskolans

Läs mer...

TB-action meningsfull fritid för unga

För några veckor sedan sammanfattades det treåriga arvfondsprojektet TB Action under en spridningskonferens på Tegelbruket.

Projektets syfte har varit att bygga upp Tegelbruket till en naturlig fritidsarena för ungdomar med någon form av funktionsnedsättning. Aktiviteter som funnits tillgängliga under projektet är e-sport, basket, sång

Läs mer...

Demokraticirkeln Mitt val

Valdeltagandet är lägre hos personer med intellektuell funktionsnedsättning än den övriga befolkningen, trots att dessa personer är mottagare av mest myndighetsutövning i hela vårt samhälle, därför startades projektet ”Mitt val”. Läs mer om projektet här: https://mittval.nu/

Studieförbundet Vuxenskolan håller i en studiecirkel som heter ”Mitt val” som handlar

Läs mer...

Regnbågsteatern - Teater stärker människors självförtroende


Förra veckan hade Regnbågsteatern i Nora premiär för sin föreställning ”Allsång på gränsen – Till vadå? Galenskap!”.

Teatergruppen bildades 2016 och har spelat många föreställningar ihop sedan dess. Deltagare inom Daglig verksamhet från kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg besökte föreställningen. Marika Niklasson som är

Läs mer...

Aktivitetsdagar för seniorer - Klubb Silver

I veckan arrangerades aktivitetsdagar för seniorer. Studieförbundet NBV anordnade evenemanget ”Klubb Silver” där besökarna fick snickra, sjunga allsång, prova på capoeira, silversmide, att måla väggakvarell och att dansa linedance och tango.

Läs mer...

Demokrati och val

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga aktörer för att stärka och utveckla den svenska demokratin. Folkbildningen stärker inte bara föreningslivet och ger förutsättningar för föreningar att utvecklas som demokratiska organisationer utan också viktiga bildnings- och utbildningsarenor för de politiska partierna. Folkbildningens aktiva roll

Läs mer...

Too many filters are selected

Studieförbunden spelar en viktig roll i hela samhället. I en studie som presenterats under sommaren konstateras att det för vissa individer som står utanför arbetsmarknaden kan vara lättare att få ett jobb om de går en studiecirkel. Detta är något som vi som jobbar inom folkbildningen redan har erfarit men forskningen om det har saknats fram till nu.   

 Även om studieförbundens uppdrag inte i första hand är att få människor ut i arbetslivet spelar folkbildningen roll för människors och samhällets utveckling. Folkbildningen har länge bidragit positivt till integration och det har varit tydligt att det i socioekonomiskt utsatta områden och på små orter där utbildningsnivån ofta är låg har gynnat individens möjlighet att få jobb att delta i studieförbundens verksamheter. 

Studiecirkeln är en frivillig bildningsform för vuxna och som arrangeras av något av de tio studieförbunden. I studiecirkeln, oavsett ämnesområde, anpassas studierna efter deltagarna och sker genom demokratiska, engagerande samtal och utbyten internt inom gruppen.

Under förra året deltog 64 190 personer i Örebro län i de drygt 10 600 studiecirklar som arrangerades av studieförbunden. Det arrangeras studiecirklar i länets alla kommuner.   

I studien ”Cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden” som genomförts av forskare på Internationella Handelshögskolan i Jönköping är det tydligt att två av de grupper som generellt har svårare än andra att ta sig in på arbetsmarknaden gynnas av att delta i en studiecirkel. Både när det gäller inrikes födda personer med kort utbildning och utrikesfödda med längre utbildning visar studien att de som deltagit i en studiecirkel åren efter i högre grad skaffar sig sysselsättning och ökar sin inkomst jämfört med de som inte deltagit.

Det är också glädjande att studien fastställer folkbildningens positiva inverkan som möjliga faktorer. I studiecirkeln får man ny kunskap och erfarenhet att sätta på sitt CV men också livskunskap och erfarenheter som gör att man växer som individ. Dessutom ger deltagandet nya sammanhang och kontakter som också kan vara viktiga för att få ett arbete.

Även om en studiecirkel kan behandla vilket ämne som helst och i sig inte syftar till att leda till sysselsättning har den alltså visat sig kunna bidra till att fler kan ta sig ut på arbetsmarknaden. Detta är fakta som ledande tjänstepersoner och politiker bör ta till sig både lokalt, regionalt och nationellt. Folkbildningen är en resurs på många sätt.

Cecilia Lönn Elgstrand, vikarierande länsbildningskonsulent
Örebro läns bildningsförbund