Filter :

Många utomhusaktiviteter under pandemin

Under pandemin har folkbildningen haft många aktiviteter utomhus, även under smällkalla vintern var de igång.
År 2021 är utsett till Friluftslivets år och det uppmärksammas genom ett projekt som kallas Luften är fri.
- Den här satsningen är extra bra nu, eftersom man kan träffas utomhus på Coronasäkert sätt, säger Silke Frank,

Läs mer...

Platsannons: Samverkande folkhälsokommunikatör till folkbildningen

Vår folkhälsokommunikatör går vidare till annat och vi behöver en ny kollega som vill samverka mellan regionen och länets folkbildningsorganisationer och kommunicera folkbildningens betydelse för samhället.  

Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län med länets 11 studieförbund, 6

Läs mer...

Social promenad i Hallsberg

Studieförbundet Vuxenskolan har länge arbetat för att minska ensamhet hos äldre. Bland annat genom de populära föreläsningarna om Hasse och Tage och det ljuva 50- och 60-talet. Nu när det är svårt att träffas anordnar de bland annat sociala promenader i Hallsberg.

Varje tisdag klockan 13.30 finns Ann Andersson, Elisabeth Sandberg och

Läs mer...

De mår bra i grupp

- Ska vi träna idag, frågar Jonathan Ehnfors.
Han deltar i Studieförbundet Vuxenskolans Må Bra-grupp.
- Jaa! säger Nathali Ek, som är studiecirkelledare för Må bra-grupp.

Just idag är det träning, men hon berättar att fokus för gruppen, som samlas en gång i veckan, är helhetshälsa.
- Så vi försöker väva in många aspekter av hälsa; som

Läs mer...

Folkbildning är folkhälsa

Folkbildningen bidrar på många sätt till en bättre folkhälsa. För hälsa kan vara att ha vänner, träffa människor, växa tillsammans och slippa ensamhet.

Läs mer...

Demokrativeckan Örebro län

Så har pandemin påverkat folkbildningen

Studieförbunden och folkhögskolorna är viktiga för samhället och bidrar till utveckling, folkhälsa, arbete och demokrati. Men som många andra delar av samhället har folkbildningen påverkats starkt av den pågående pandemin.

Örebro läns bildningsförbund har under 2020 och 2021 undersökt vilka effekter åtgärderna för att minska

Läs mer...

Too many filters are selected

Studieförbunden spelar en viktig roll i hela samhället. I en studie som presenterats under sommaren konstateras att det för vissa individer som står utanför arbetsmarknaden kan vara lättare att få ett jobb om de går en studiecirkel. Detta är något som vi som jobbar inom folkbildningen redan har erfarit men forskningen om det har saknats fram till nu.   

 Även om studieförbundens uppdrag inte i första hand är att få människor ut i arbetslivet spelar folkbildningen roll för människors och samhällets utveckling. Folkbildningen har länge bidragit positivt till integration och det har varit tydligt att det i socioekonomiskt utsatta områden och på små orter där utbildningsnivån ofta är låg har gynnat individens möjlighet att få jobb att delta i studieförbundens verksamheter. 

Studiecirkeln är en frivillig bildningsform för vuxna och som arrangeras av något av de tio studieförbunden. I studiecirkeln, oavsett ämnesområde, anpassas studierna efter deltagarna och sker genom demokratiska, engagerande samtal och utbyten internt inom gruppen.

Under förra året deltog 64 190 personer i Örebro län i de drygt 10 600 studiecirklar som arrangerades av studieförbunden. Det arrangeras studiecirklar i länets alla kommuner.   

I studien ”Cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden” som genomförts av forskare på Internationella Handelshögskolan i Jönköping är det tydligt att två av de grupper som generellt har svårare än andra att ta sig in på arbetsmarknaden gynnas av att delta i en studiecirkel. Både när det gäller inrikes födda personer med kort utbildning och utrikesfödda med längre utbildning visar studien att de som deltagit i en studiecirkel åren efter i högre grad skaffar sig sysselsättning och ökar sin inkomst jämfört med de som inte deltagit.

Det är också glädjande att studien fastställer folkbildningens positiva inverkan som möjliga faktorer. I studiecirkeln får man ny kunskap och erfarenhet att sätta på sitt CV men också livskunskap och erfarenheter som gör att man växer som individ. Dessutom ger deltagandet nya sammanhang och kontakter som också kan vara viktiga för att få ett arbete.

Även om en studiecirkel kan behandla vilket ämne som helst och i sig inte syftar till att leda till sysselsättning har den alltså visat sig kunna bidra till att fler kan ta sig ut på arbetsmarknaden. Detta är fakta som ledande tjänstepersoner och politiker bör ta till sig både lokalt, regionalt och nationellt. Folkbildningen är en resurs på många sätt.

Cecilia Lönn Elgstrand, vikarierande länsbildningskonsulent
Örebro läns bildningsförbund