Filter :

Så har pandemin påverkat folkbildningen

Studieförbunden och folkhögskolorna är viktiga för samhället och bidrar till utveckling, folkhälsa, arbete och demokrati. Men som många andra delar av samhället har folkbildningen påverkats starkt av den pågående pandemin.

Örebro läns bildningsförbund har under 2020 och 2021 undersökt vilka effekter åtgärderna för att minska

Läs mer...

Folkbildning värnar demokratin

I början av mars undertecknade Örebro läns bildningsförbunds ordförande Katarina Hansson Deklaration för en stark demokrati.

- Folkbildningen är en stark väktare för demokratin och med stolthet fortsätter vi värna demokratin i framtiden, säger hon.

Örebro läns bildningsförbund fyllde 100 år 2020. Sedan start vår organisation arbetat med

Läs mer...

ÖLBF 100 år

Vilket 100-årsjubileum det blev, fast vi i ärlighetens namn får erkänna att det storslagna firandet faktiskt kom av sig. År 2020 kommer att gå till historien med eller utan festligheter.

Året då Örebro läns bildningsförbund fyllde 100 år skulle firas stort och högtidligt. I stället blev det året då luften liksom gick ur hela världen och allt

Läs mer...

Tid att fundera över vad som är viktigt

Saknar du att träffa andra människor?
Du är inte ensam.
Just ”mötet mellan människor” är de ord som alltid dyker upp när man pratar med någon inom folkbildningen.
Och det gäller cirkelledare eller deltagare, rektor eller styrelseledamot, förr eller senare säger de just de orden, för möten mellan människor är liksom folkbildningens själ.
Nu när

Läs mer...

Stärker människor och samhälle

Folkbildningen får människor och därmed samhället att växa. Det har Lisa Rosander, rektor på Kävesta folkhögskola och Jörgen Danielsson, studieombudsman på ABF i Örebro län, sett många exempel på.
Lisa Rosander tycker att hennes sin vän Gösta Vestlund, som under hela sitt liv engagerad i olika bildnings- och omvärldsfrågor uttryckte det

Läs mer...

Pandemins effekter på folkbildningen våren 2020

EN RAPPORT FRÅN ÖREBRO LÄNS BILDNINGSFÖRBUND CECILIA LÖNN ELGSTRAND LÄNSBILDNINGSKONSULENT Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer...

Vad är folkbildning?

Det här året har Örebro läns bildningsförbund firat 100 år. Men firandet blev inte som någon hade tänkt sig.

Något vi alla nog insett under de här månaderna av isolering är hur viktigt det fysiska mötet är för människor. Pandemin har visat just hur viktig folkbildningen är för vårt samhälle. Vi kommer framöver att publicera ett antal filmer

Läs mer...

Too many filters are selected

Studieförbunden spelar en viktig roll i hela samhället. I en studie som presenterats under sommaren konstateras att det för vissa individer som står utanför arbetsmarknaden kan vara lättare att få ett jobb om de går en studiecirkel. Detta är något som vi som jobbar inom folkbildningen redan har erfarit men forskningen om det har saknats fram till nu.   

 Även om studieförbundens uppdrag inte i första hand är att få människor ut i arbetslivet spelar folkbildningen roll för människors och samhällets utveckling. Folkbildningen har länge bidragit positivt till integration och det har varit tydligt att det i socioekonomiskt utsatta områden och på små orter där utbildningsnivån ofta är låg har gynnat individens möjlighet att få jobb att delta i studieförbundens verksamheter. 

Studiecirkeln är en frivillig bildningsform för vuxna och som arrangeras av något av de tio studieförbunden. I studiecirkeln, oavsett ämnesområde, anpassas studierna efter deltagarna och sker genom demokratiska, engagerande samtal och utbyten internt inom gruppen.

Under förra året deltog 64 190 personer i Örebro län i de drygt 10 600 studiecirklar som arrangerades av studieförbunden. Det arrangeras studiecirklar i länets alla kommuner.   

I studien ”Cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden” som genomförts av forskare på Internationella Handelshögskolan i Jönköping är det tydligt att två av de grupper som generellt har svårare än andra att ta sig in på arbetsmarknaden gynnas av att delta i en studiecirkel. Både när det gäller inrikes födda personer med kort utbildning och utrikesfödda med längre utbildning visar studien att de som deltagit i en studiecirkel åren efter i högre grad skaffar sig sysselsättning och ökar sin inkomst jämfört med de som inte deltagit.

Det är också glädjande att studien fastställer folkbildningens positiva inverkan som möjliga faktorer. I studiecirkeln får man ny kunskap och erfarenhet att sätta på sitt CV men också livskunskap och erfarenheter som gör att man växer som individ. Dessutom ger deltagandet nya sammanhang och kontakter som också kan vara viktiga för att få ett arbete.

Även om en studiecirkel kan behandla vilket ämne som helst och i sig inte syftar till att leda till sysselsättning har den alltså visat sig kunna bidra till att fler kan ta sig ut på arbetsmarknaden. Detta är fakta som ledande tjänstepersoner och politiker bör ta till sig både lokalt, regionalt och nationellt. Folkbildningen är en resurs på många sätt.

Cecilia Lönn Elgstrand, vikarierande länsbildningskonsulent
Örebro läns bildningsförbund