Studiecirklar bidrar till möten mellan människor och de möjliggör samtal och erfarenhetsutbyte.

Cirkeldeltagande ger också fler människor verktyg för att påverka och vara delaktiga i samhället.

- Det studieförbunden gör för att bryta ensamhet, för att få människor att utvecklas tillsammans med andra, och att människor med olika bakgrunder träffas för att lära sig något är otroligt viktigt för hela samhällskittet och det ska aldrig underskattas, säger Jörgen Danielsson, ombudsman ABF i Örebro län.

En undersökning från Folkbildningsrådet och Novus visar att åtta av tio cirkeldeltagare lärt känna nya människor under det senaste året. Det är fler än för befolkningen i stort och visar att studiecirklar skapar möten med nya människor. Något som bidrar till stärkt demokrati och samhällsutveckling.

Undersökningen visar också att cirkeldeltagare känner större delaktighet och att de i större utsträckning upplever att de kan påverka utvecklingen i samhället, jämfört med övriga befolkningen. Var tredje cirkeldeltagare säger dessutom att deras eget samhällsengagemang har påverkats positivt av att de deltagit i en studiecirkel och att samhällsfrågor känns viktigare.

Källa: Folkbildningrådet.