Som döv nyanländ så behöver man lära sig två språk men samtidigt så får man lika kort tid på sig att lära sig de två språken som en hörande person får för att lära sig ett språk. ÖLBF har intervjuat deltagarna Zahra Jawaheri Sadia och Larysa Rohozyanova om deras upplevelse att studera på den teckenspråkiga folkhögskolan SIMA.

– Jag är från Afghanistan. Jag har bott här i Örebro i 2 år. Jag kom till Sverige och nu läser jag SOS (språk och samhällsfördjupning). Men när jag kom hit så förstod jag inte alls svenskt språk. Jag fick översätta från persiskan och då började jag att förstå och lära mig det svenska språket. Det har varit väldigt kämpigt men nu känner jag att jag inte behöver det persiska språket utan nu förstår jag svenska bättre och använda svenskt teckenspråk mycket bättre. I Iran så hade vi bara oralistisk (muntlig) undervisning, det var jättesvårt när man inte kunde använda teckenspråk, säger Zahra Jawaheri Sadia som studerar SOS på SIMA folkhögskola.

SIMA folkhögskola har också deltagare som kommit till Sverige på grund av kriget i Ukraina.

– Jag är född i Donetsk (i Ukraina). Jag har varit gift och när jag skilde mig flyttade jag till Mariupol eftersom min son med fru bodde där. I Mariupol fick jag lägenhet och ett jobb. Sen så blev det ju krig och då flydde jag hit till Sverige. När jag kom till SIMA folkhögskola så var det ju en väldig blandning av folk här, både unga och äldre. Och alla var döva, så det kändes jättebra för mig, säger Larysa Rohozyanova som läser SOS på SIMA folkhögskola.

Läraren Robert Lindell beskriver sina erfarenheter av att arbeta med deltagare som är nya i Sverige.

– Jo, de nyanlända som kommer hit skulle man kunna dela in i två grupper. De som inte har någon skolbakgrund alls, vilket innebär att man verkligen måste börja från början. Med bokstäverna, hur skriver man, ja man får börja med allting alldeles från början. Sen är det den andra gruppen som har skolbakgrund och då har de andra förutsättningar att utvecklas i en annan takt eftersom de har ett eller flera språk från tidigare. Men det är ändå fantastiskt med alla människor är att de vill kommunicera oavsett tidigare språkerfarenheter. Till exempel så har många familjer som inte lärt teckenspråk men ändå försöker med gester och kroppsspråk. Det är ju språk som gör oss till människor, säger Robert Lindell som arbetar som lärare på SIMA folkhögskola.