Arkiv årsvis: 2017

Framtidsforum 2017

Välkommen till Framtidsforum – 17 Hur förverkligar vi en hållbar framtid i Örebro län? Välkommen till Framtidsforum 25 mars eller 29 mars som arrangeras av Region Örebro län tillsammans med ROS gruppen i länet (Regional omställnngsgrupp för samverkan) Följ med … Continue reading