Manifest – 20150910

Folkbildning – en väg till kunskap för alla

Idag ser vi en ström av flyktingar på väg till Europa bort från krigets fasor. Det är vanliga människor med vanliga jobb, vanliga kunskaper, vanliga liv, med en för oss ovanlig erfarenhet av att tvingas fly. Vi skall välkomna dessa människor genom att erbjuda dem folkbildande insatser i språk och samhällskunskap.

Läs hela manifestationen här : Manifest 20150910