Hållbar Framtid, attraktiva bygder & lokalt utvecklingsarbete

Öppet forum & inspiration kring hur vi tillsammans skapar en Hållbar framtid i Örebro län.

Välkomna att skapa samarbeten och partnerskap för en hållbar framtidsutveckling i Örebro läns bygder, föreningar och företag!

Dagen är dels en upptakt för vårens aktiviteter och en ny ”Framtidsvecka” i början av september, dels en regional upptakt inför årets Landsbygdsriksdag i Sandviken, 16-18 maj

Hur gör vi hållbar utveckling till en prioriterad fråga lokalt och regionalt? Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för dig?

Söndag 23 februari kl 9.30- 15.30. Vi börjar med fika.   Plats: Kvinnerstaskolan, avfart från Rv 50, strax norr om Örebro

DU är jätteviktig i denna process och vi hoppas på ditt deltagande!

Läs mer och  anmäl dej här : Inbjudan Öppet forum_20140223