”Kunskap och kompetens”

– Studieförbundens roll i Örebroregionens utvecklingsarbete-

Örebro läns bildningsföbund har i en rapport beskrivit hur studieförbunden vill vara en samverkanspart i den kraftsamling för ett livslångt lärande som sker inom ” Kunskap och kompeterns” i Örebro läns regionala utvecklingstrategi.

Rapporten finns att läsa här:

Mötesplats för ett livslångt lärande