Personal

PERSONAL

Länsbildningskonsulent Jane Karlsson  

E-post:  jane.karlsson.lbf@folkbildning.net                                

Telefon: 019-611 21 75, 070-619 84 04

Postadress: Box 22 027, 702 02 Örebro Besöksadress: Landbotorpsallén 25 A, Örebro

Folkhälsoutvecklare Mariana Flodman 

E-post: mariana.flodman.lbf@folkbildning.net

Telefon: 019-760 79 51, 070-628 95 98

Postadress: Box 22 027, 702 02 Örebro Besöksadress: Landbotorpsallén 25 A, Örebro

Teaterkonsulent Tina Ruth  

E-post: tina.ruth.lbf@folkbildning.net

Telefon: 070-573 50 33