Nyheter

Framtidsveckan 2015

 

RTEmagicC_framtidsveckan14kollage_01_jpg

FRAMTIDS- & MILJÖVÄNLIGA VECKAN 2015 – Inbjudan att medverka!

Under vecka 40, den 26 september – 4 oktober 2015, genomförs Framtidsveckan för fjärde gången. Även i år blir det i samverkan med Miljövänliga veckan som arrangeras av Naturskyddsföreningen. Huvudarrangörer är Länsbygderådet – Hela Sverige ska leva i Örebro län, inom ramen för ROS – Regional Omställning i Samverkan.

Länk till mer information :  http://www.helasverige.se/orebro/laensbygderaadet-oerebro-laen/haallbar-framtid/framtidsveckan/

 


Manifest – 20150910

Folkbildning – en väg till kunskap för alla

Idag ser vi en ström av flyktingar på väg till Europa bort från krigets fasor. Det är vanliga människor med vanliga jobb, vanliga kunskaper, vanliga liv, med en för oss ovanlig erfarenhet av att tvingas fly. Vi skall välkomna dessa människor genom att erbjuda dem folkbildande insatser i språk och samhällskunskap.

Läs hela manifestationen här : Manifest 20150910