Folkhälsa

Mariana Flodman arbetar som folkhälsoutvecklare och stödjer studieförbunden och folkhögskolorna med utbildningar, handledning, idé och erfarenhetsutbyte och folkhälsokompetens. Kontakta gärna henne för mer information om folkhälsoarbetet.

E-post: mariana.flodman.lbf@folkbildning.net
Telefon: 019-760 79 51, 070-628 95 98
Postadress: Box 22 027, 702 02 Örebro
Besöksadress: Landbotorpsallén 25 A, Örebro