1964, när Peter Andersson föddes, avråddes föräldrar och syskon från att lära sig teckenspråk trots att han är döv. Men hans mamma kunde ändå kommunicera med Peter. Det var henne den övriga familjen vände sig till för att förstå honom. När hon dog stod de alla där mitt i sorgen utan att kunna kommunicera ordentligt.

- Vi insåg att nu måste vi lära oss, säger Camilla Forsgren Korsgård. Hon ringde ABF och nu går nästan hela familjen, barn och vuxna och lär sig teckenspråk.