Mänskliga rättighetsdagar Örebro

Demokrati - vem bryr sig?

Demokratin i Sverige firar 100 år. Vissa menar att demokratin är hotad. Andra att den behöver vitaliseras. Demokratin kraftsamlar under 2019, på åtta platser runt om i landet arrangeras en demokratidag för demokratiarbetare, folkbildare och föreningsaktiva. Den 22 oktober är det dags i Örebro och deltagare från hela landet är välkomna. Dagen kommer att varvas med föreläsningar, musik, mat och samtal.

Logotyp -  Vi måste prata

Det lokala föreningslivet inbjuds till panelsamtal och diskussioner kring hur vår demokrati mår idag och vilka utmaningar den står inför.

Dagens moderatorer är Pelle Blohm och Jeanette Olsson.

Plats: Kulturarenan i Vivalla, Örebro.
Dag & Tid: 22 okt kl.10:00 – 16:00, fika och registrering kl.09.30.
Vi bjuder på fika och förtäring under dagen.

Anmälan

Demokratidagen är ett kostnadsfritt evenemang. Föranmälan krävs, utebliven närvaro debiteras 400 kronor (du kan överlämna din plats till
någon annan).

Välkomna!

Lena Berggren DOCENT I HISTORIA vid Umeå Universitet kommer att inleda dagen under rubriken Från envälde till folkstyre – och tillbaka igen? Om demokratins historia och utmaningar.

portratt 1810b

Lena Berggren DOCENT I HISTORIA vid Umeå Universitet.

 

Zaynab Ouahabi, LINGVISTIKER OCH RETORIKER, tar vid under eftermiddagen och för samtalet in i nutid och teman som: retorik för en bättre demokrati, ungas egenmakt och organisering. Hur engagerar man sig i samhället? Drömmen om en inkluderande demokrati, språket som verktyg för makt samt kvinnors och tjejers egenmakt.

Zaynab Ouahabi, LINGVISTIKER OCH RETORIKER

Zaynab Ouahabi, LINGVISTIKER OCH RETORIKER.