Framtidsforum 2017

Välkommen till Framtidsforum – 17
Hur förverkligar vi en hållbar framtid i Örebro län?
Välkommen till Framtidsforum 25 mars eller 29 mars som arrangeras av Region Örebro län tillsammans med ROS gruppen i länet (Regional omställnngsgrupp för samverkan)
Följ med på en resa mot framtiden där vi inspireras av personer som tagit omställningsutmaningarna på allvar och agerat.
http://mitt.coompanion.se/2017/03/06/valkommen-till-framtidsforum-17-coompanion-orebro/

Framtidsforum 2017