Seniorvecka i Örebro län

Här finns länkar till aktiviteterna som pågår under Seniorveckan i hela länet.

Program Nora:  program-seniorveckan-nora-2016

Program Sydnärke:  seniorfestival-i-sydnarke

Program Örebro Kommun http://www.orebro.se/download/18.24bb62e31573732d6851b1c/1474549607590/Seniorfestivalen+2016+-+programblad.pdf

Program Karlskoga:  program-karlskoga-battre-balans