Arkiv årsvis: 2016

Seniorvecka i Örebro län

Här finns länkar till aktiviteterna som pågår under Seniorveckan i hela länet. Program Nora:  program-seniorveckan-nora-2016 Program Sydnärke:  seniorfestival-i-sydnarke Program Örebro Kommun http://www.orebro.se/download/18.24bb62e31573732d6851b1c/1474549607590/Seniorfestivalen+2016+-+programblad.pdf Program Karlskoga:  program-karlskoga-battre-balans  


”Svenska från dag 1”

 En dokumentation av folkbildning med asylsökande 2015 Den här rapporten dokumenterar studieförbundens utökade uppdrag med folkbildning för asylsökande, satsningen ”Svenska från dag ett”. Syftet är att ge en överskådlig bild av vad som hände under 2015, sett ur ett studieförbundsperspektiv. … Continue reading