Framtidsveckan 2015

 

RTEmagicC_framtidsveckan14kollage_01_jpg

FRAMTIDS- & MILJÖVÄNLIGA VECKAN 2015 – Inbjudan att medverka!

Under vecka 40, den 26 september – 4 oktober 2015, genomförs Framtidsveckan för fjärde gången. Även i år blir det i samverkan med Miljövänliga veckan som arrangeras av Naturskyddsföreningen. Huvudarrangörer är Länsbygderådet – Hela Sverige ska leva i Örebro län, inom ramen för ROS – Regional Omställning i Samverkan.

Länk till mer information :  http://www.helasverige.se/orebro/laensbygderaadet-oerebro-laen/haallbar-framtid/framtidsveckan/