Inbjudan till seminarium – Inkludering i migrationens tid!

 

Inbjudan - Inkludering i migrationens tid!

I föreläsningen Inkludering i Migrationens

tid visar Magnus Dahlstedt vad invandringen

har betytt för Sverige. Han belyser

frågor som: vad är svenskhet? Vad står

begrepp som integration, migration, mångkultur,

inkludering och exkludering för? Vad

karakteriserar ett mångkulturellt samhälle

Anmälan och mer information här…   Inbjudan Inkludering i migrationens tid