Framtidsstaffetten 2014 – För en hållbar omställning

Affisch framtidsstafetten

Länsbygderådet i Örebro län (LBR) tog under våren 2013 initiativ för att öka ”verkstaden” i länet för omställning till ett hållbarare samhälle och skapa en stödjande struktur för detta. Vi bildade en lokal arbetsgrupp inom LBR och tog kontakt med folkbildningen, Jane Karlsson på Örebro läns bildningsförbund. I maj 2013 bjöd vi gemensamt in till en workshop. Mötet genomfördes och bl.a formulerades en idé om ett flerårigt projekt som startas upp via en förstudie. LBR´s arbetsgrupp utökades med flera aktörer och vi bildade ROS – Regional OmStällning – en arbetsgrupp/nätverk för samverkan till en stödjande struktur till ett hållbart Örebro län. Våra respektive organisationer träffades 8 ggr under 2013. I slutet av januari 2014 anställdes en projektledare, Ankie Rauséus, på 80 % för att arbeta med en förstudie fram till sommaren 2014.

Klicka på länken och ta del av summeringen av våra utåtriktade aktiviteter vinter- våren 2013- 1014:  Summering_Framtidsstafetten_maj2014