Rätt att rösta

Folkbildningsorganisationerna i Örebro län vill bidra till högt valdeltagande i det allmänna valet den 14 september 2014.

Studieförbunden och folkhögskolorna kommer på olika sätt att uppmärka samma valet och uppmana människor att använda sin rätt att rösta.

Örebro läns bildningsförbund har tagit fram en handledning  – Rätt att rösta- som är lämplig för studiecirklar. Tre tre träffar eller fler om man så väljer.

Här kan du hämta studiehandledning till materialet Rätt att rösta: Rätt att rösta Studiehandledning 2014 (20140131)

Direktlänk till Valmyndighetens informationsbroschyr Val i Sverige_reviderad 2012

Direktlänk till Valmyndighetens informationsfilm: Klicka här

Ytterligare information kan du hämta på Valmyndighetens hemsida: http://www.val.se/

 

Till studieförbund och folkhögskolor i Örebro län

Under hösten 2013 beslutade Örebro läns bildningsförbunds styrelse att revidera studiematerialet ”Rätt att rösta” för att användas i bildningsinsatser i syfte att öka valdeltagandet i valet 2014.  Sedan har ett samarbete inletts med stiftelsen Cesam som arbetar med ett EU projekt kring migranters valdeltagande och som Per Hector och Martin Tverling presenterade vid FLS möten i december Örebro och Karlskoga-Degerfors. Då överenskom vi om att bjuda in till ett möte för att få en presentation av hur det ser ut i Örebro län med migranter, valdeltagande, presentation av justerat material ”Rätt att rösta” samt att föra en dialog kring hur vi kan arbeta för att öka valdeltagande 2014.

Inbjudan Rätt att rösta 140204