Arkiv årsvis: 2014

Rätt att rösta

Folkbildningsorganisationerna i Örebro län vill bidra till högt valdeltagande i det allmänna valet den 14 september 2014. Studieförbunden och folkhögskolorna kommer på olika sätt att uppmärka samma valet och uppmana människor att använda sin rätt att rösta. Örebro läns bildningsförbund har … Continue reading


Seminarieserie med öppen scen

Välkommen till vårens seminarieprogram med öppen scen! Arrangemangen anordnas av amatörteaterkonsulenten i Örebro län vid Bildningsförbundet i samarbete med olika studieförbund och föreningar. Läs mer här : Seminarieserie Program 2014-lågupplöst