Kommunernas bidrag till studieförbunden minskar

Kommunernas bidrag till studieförbunden minskar medan landstingens/regionernas ökar marginellt. Det visar Folkbildningsrådets nya rapport, som finns att läsa om i länken nedan.

Kommuners-och-landstings-bidrag-till-studieforbund-har-minskat-over-tid