Stort stöd för folkbildning bland politiker och allmänhet

Pressmeddelande som skickats ut till media i Örebro län:
http://www.studieforbunden.se/press/?pid=859777&page=1

Två nya Sifoundersökningar visar att både de politiker som är ansvariga för folkbildning i kommunerna och allmänheten är mycket positivt inställda till folkbildning. Bara i Örebro län deltog sammanlagt 745 985 deltagare i studieförbundens verksamheter under 2012. Trots detta har de kommunala anslagen till folkbildning i Sverige halverats på 20 år.

Enligt två nyligen genomförda Sifoundersökningar beställda av Folkbildningsförbundet är 97 procent av politikerna mycket eller ganska positiva till folkbildning. Samtidigt tycker 88 procent av allmänheten att studieförbunden är viktiga för samhället.

Fakta om Sifoundersökningen till folkbildningspolitiker hittar du i länken nedan.
http://www.studieforbunden.se/wp-content/files/Rapport_Politiker.pdf

Fakta om Sifoundersökningen till allmänheten hittar du i länken nedan.
http://www.studieforbunden.se/wp-content/files/Rapport_-_allmnheten130402.pdf